Avrupa Birliği Veri Koruma Direktifi Ekseninde Hassas Veriler ve İşlenmesi

Cemil Kaya

Künye

Makalede Veri Koruma Direktifi ekseninde hassas (kişisel) veriler ve bu verilerin işlenebileceği haller ele alınmaktadır.

  • Yazar: Cemil Kaya
  • Kaynak: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası
  • Tarih: 2011
  • Lisans: Kaynağa bakınız.

Paylaşın!

Özet

Bilişim teknolojilerinin hızla gelişmesi kişisel verilerin işlenmesini kaçı­nılmaz kılmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesi ise bu verilerin elde edilmesi ile başlayan ve kaydedilmesi, düzenlenmesi, uyarlanması, değiştirilmesi, düzeltilmesi, incelenmesi, kullanılması, açıklanması, sıralanması, birleştirilmesi ve silinmesi ile devam eden bir süreci ifade etmektedir. Bireyleri yakından ilgilendiren bütün bu süreçlerin onların temel hak ve özgürlüklerini ve özellikle de özel yaşamlarının dokunulmazlığı haklarını güvence altına almak açısından kanuni bir düzenlemeye tabi tutulması gerekmektedir. İşte bu amaçla veri koruma kanunları kabul edilmektedir. Veri koruma kanunlarında düzenleme altına alınan nazik bir konu ise hassas veriler ve bu verilerin işlenmesidir. Veri koruma kanunları bulunan hemen hemen bütün ülkeler hassasiyet gösteren bazı veri türleri olduğunu kabul etmişler ve bu yönde düzenlemeler yapmışlardır. Hatta hassas verilerin veri koruma kanunlarının kalbinde bulunduğu bazı yazarlarca ifade edilmişti. Veri koruma kanunları ile hassas veriler, özellikli ve kapsamlı bir koruma altına alınmaya çalışılmaktadır. Bu amaçla veri koruma kanunlarında hangi tür verilerin hassas veri sayılacağı ve bunların hangi istisnai haller altında işleneceği belirlenmektedir. Kısacası hassas veriler özel bir rejime tabi tutulmaktadır. Veri koruma kanunları ile genellikle kişilerin ırksal kökenine, dini inançlarına, sağlık durumu ve siyasi görüşlerine ilişkin veriler hassas veri olarak kabul edilmektedir. Veri sahibinin açık muvafakatinin bulunması ve yaşamsal çıkarlarının korunması halleri ise hassas verilerin işlenmesinde temel istisnalar arasında yer almaktadır.


Anahtar Kelimeler

Kişisel veri, Direktif, kişisel verilerin korunması, hassas veriler, kişisel veriler, mahremiyet, Veri Koruma Direktifi, AB Direktifi.


Esere Erişim

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası internet sitesi üzerinden esere erişilebilmektedir.

Tıklayınız
Aylık Özet Bülteni
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yerel ve global gelişmeleri her ay derliyor ve özetleyerek sizlere gönderiyoruz.
Gizlilik Politikamız için tıklayınız.