Danıştay Kararları Işığında Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması

Aydın Akgül

Künye

İdare tarafından sağlık hizmetinin sunumu sırasında kişisel sağlık verilerinin korunmaması nedeniyle açılan tam yargı davalarında Danıştay, önüne gelen somut olayın özelliğine göre uyuşmazlıkta idarenin hukuki sorumluluğunun bulunup bulunmadığını değerlendirerek karar vermektedir.

  • Yazar: Aydın Akgül
  • Kaynak: Danıştay Dergisi Sayı 133, 2013
  • Tarih: 2013
  • Lisans: Kaynağa bakınız.

Paylaşın!

Özet

Bireyin kişisel verilerinden bir kısmını oluşturan kişisel sağlık verileri, bireyin “hassas veri”leri içerisinde yer almaktadır. Kişisel sağlık verilerinin hukuka aykırı olarak işlenmesi, açıklanması veya muhafaza edilmemesi gibi nedenlerle zarara uğraması durumunda meydana gelen zararın idarece tazmin edilmesi hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir. İdare tarafından sağlık hizmetinin sunumu sırasında kişisel sağlık verilerinin korunmaması nedeniyle açılan tam yargı davalarında Danıştay, önüne gelen somut olayın özelliğine göre uyuşmazlıkta idarenin hukuki sorumluluğunun bulunup bulunmadığını değerlendirerek karar vermektedir.


Anahtar Kelimeler

Kişisel veri, hassas veri, kişisel verilerin korunması hakkı, kişisel sağlık verileri, idarenin hukuki sorumluluğu, tam yargı davası, idarenin tazmin borcu, hizmet kusuru.


Esere Erişim

Danıştay Dergisi internet sitesi üzerinden esere erişilebilmektedir.

Tıklayınız
Aylık Özet Bülteni
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yerel ve global gelişmeleri her ay derliyor ve özetleyerek sizlere gönderiyoruz.
Gizlilik Politikamız için tıklayınız.