Ekonomi Politik Açıdan Kişisel Verilerin Korunması

Dr. Serpil Karlıdağ

Künye

Çalışmada yasa, piyasa ve teknolojinin birbirine geçtiği kişisel veri korumasını ekonomi politik açıdan ele alarak 2003 yılından itibaren bekleyen yasa tasarısıyla ilgili tartışmalara katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

  • Yazar: Dr. Serpil Karlıdağ
  • Kaynak: Amme İdaresi Dergisi, Cilt 46, Sayı 1, Mart 2013, s. 127-152.
  • Tarih: Mart 2013
  • Lisans: Kaynağa bakınız.

Paylaşın!

Özet

Post-fordist üretim tarzı ve enformasyon teknolojileri, kişisel verileri sermaye birikimine katkıda bulunan meta haline getirmiştir. Enformasyon teknolojilerinin kullanımıyla, kişisel veriler kolaylıkla toplanıp, depolanıp, üçüncü taraflara aktarılmakta ancak gizliliğin korunması sorun olmaktadır. Kâr amacıyla hareket eden firmalar, gizliliğin korunmasını ikinci plana atarken, yasalar ve uluslararası düzenlemeler de tek baş- larına etkin olamamaktadır. Teknoloji iki taraflı kullanılmakla birlikte, ticari baskılarla verileri korumaktan çok toplayıp, saklama yönünde tasarlanmıştır. Tüm bu sorunlar bağlamında bu makalenin amacı, yasa, piyasa ve teknolojinin birbirine geçtiği kişisel veri korumasını ekonomi politik açıdan ele alarak 2003 yılından itibaren bekleyen yasa tasarısıyla ilgili tartışmalara katkıda bulunmaktır.


Anahtar Kelimeler

Kişisel veri koruması, post-fordizm, yeni iletişim teknolojileri, gözetim, gizlilik.


Esere Erişim

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü internet sitesi üzerinden esere erişilebilmektedir.

Tıklayınız
Aylık Özet Bülteni
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yerel ve global gelişmeleri her ay derliyor ve özetleyerek sizlere gönderiyoruz.
Gizlilik Politikamız için tıklayınız.