İşçinin Özel Yaşamına Müdahalenin Sınırları

K. Ahmet Sevimli

Künye

Söz konusu doktora tez çalışması, işçinin özel yaşamına müdahale içeren işveren uygulamalarına odaklanmaktadır.

  • Yazar: K. Ahmet Sevimli
  • Kaynak: Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu
  • Tarih: 2006
  • Lisans: Kaynağa bakınız.

Paylaşın!

Özet

“İşçinin Özel Yaşamına Müdahalenin Sınırları” başlıklı bu doktora tez çalışması, işçinin özel yaşamına müdahale içeren işveren uygulamalarına odaklanmaktadır. Öncelikle, “özel yaşam kavramı” ve “özel yaşam hakkı” incelenmiş ve Türk Hukuku, uluslararası ve ulusal üstü boyutuyla, özel yaşama sağlanan koruma, genel olarak, ortaya konmuştur. Sonrasında, işçi işveren ilişkisinin kendine özgü karakteri göz önünde bulundurularak, genel hukuka uygunluk nedenlerinin işveren uygulamaları bakımından nasıl yorumlanması gerektiği sorgulanmış ve bu noktada bir hukuki çerçeve oluşturulmaya çalışmıştır. İzleyen bölümde, işçiye ilişkin kişisel verilerin işlenmesi, adaya/işçiye uygulanan testler, işçilerin izlenmesi ve gözetlenmesi, işçinin üstünün ve eşyalarının aranması, işçinin yaşam tarzı ve davranışlarına işveren müdahalesi gibi, çalışma yaşamında rastlanan işveren uygulamaları, ayrı başlıklar altında, sözü edilen hukuki çerçeveden değerlendirilmiştir. Son olarak ise, işçinin özel yaşamına müdahalenin olası hukuki sonuçları, iş sözleşmesinin her iki tarafı bakımından, genel olarak ve İş Hukuku boyutlarıyla ortaya konmaya çalışılmıştır.


Anahtar Kelimeler

Kişisel veri, işçinin mahremiyeti, iş sözleşmesi, kişisel verilerin korunması, işçinin kişilik hakkı, işçilerin izlenmesi, iş ilişkisinde kişisel veriler, iş sözleşmesinde kişisel veriler, özel hayat.


Esere Erişim

Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu internet sitesi üzerinden esere erişilebilmektedir.

Tıklayınız
Aylık Özet Bülteni
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yerel ve global gelişmeleri her ay derliyor ve özetleyerek sizlere gönderiyoruz.
Gizlilik Politikamız için tıklayınız.