Kolluğun, Suç Öncesi ve Sonrası Kişisel Veri Toplama Yetkisi

Zeynep Bayram

Künye

Yüksek lisans çalışmasında, Kolluğun suç öncesi ve suç sonrası yetkileri açısından kişisel veri toplama, işleme ve değerlendirilmesi incelenmiştir. Diğer ülke kolluk mevzuatlarında kolluğun kişisel veri toplama, işleme ve değerlendirme yetkisine ilişkin düzenlemelere ve AİHM kararlarına yer verilmiştir.

  • Yazar: Zeynep Bayram
  • Kaynak: Bahçeşehir Üniversitesi Açık Erişim E-Kütüphane Arşivi
  • Tarih: 2009
  • Lisans: Kaynağa bakınız.

Paylaşın!

Özet

Bilgi teknolojisinin gelişiminin bu kadar hızlı yaşandığı günümüzde, hukuk da bu gelişme ve hızdan etkilenmektedir. Bu gelişim karşısında toplum yaşayışındaki değişim hukukun kendi içinde yeni kavramlar ve düzenlemeler yapmasını gerekli kılmaktadır. Kişisel veriler de bu kavramlardan biridir. Bizim hukukumuz açısından yeni olan bu kavram aslında Avrupa Birliği Ülkelerinin kanunlarında ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. Bu çalışmada, Kolluğun suç öncesi ve suç sonrası yetkileri açısından kişisel veri toplama, işleme ve değerlendirilmesi incelenmiştir. Kolluk mevzuatında “kişisel veri” ayrı bir başlık altında düzenlenmediği için, Kolluğa verilen mevcut yetkilerin içeriği ve kapsamı bakımından kişisel veri kavramı değerlendirilmiştir. Kolluğun suçu önlemede uyguladığı tedbirlerde kişisel veri toplaması ve değerlendirmesi, suç sonrası suçun araştırılmasında toplanan verilerin kişisel veri niteliğinde olması konumuz açısından incelenmiştir. Diğer ülke kolluk mevzuatlarında kolluğun kişisel veri toplama, işleme ve değerlendirme yetkisine ilişkin düzenlemelere ve AİHM kararlarına yer verilmiştir. DNA’nın suç araştırmasında önemi ve DNA bankaları ve bunlara yönelik eleştiriler çalışmamızın sonunda incelenmiştir. Kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, değerlendirilmesi uluslararası hukukta yasa ile düzenlenmekte ve korunmaktadır. Bizim hukukumuzda böyle bir düzenleme getirilmemiştir. Bu konudaki yasal eksikliklerin sonucu konumuz açısından derinlemesine değerlendirildi. AB ülkelerinde olduğu gibi, kolluk mevzuatımızda kolluğun kişisel veri toplama, işleme ve değerlendirme yetkisi ayrı bir başlık altında düzenlenmesi gerekmektedir.


Anahtar Kelimeler

Kişisel veri, mahremiyet, kişisel verilerin korunması, anayasal hak, özel hayat, özel hayatın korunması, gizlilik, ceza hukukunda kişisel veriler, kolluğun kişisel veri toplama yetkisi, kolluk, DNA verisi, DNA bankaları, AİHM Kararları.


Esere Erişim

Bahçeşehir Üniversitesi Açık Erişim E-Kütüphane Arşivi internet sitesi üzerinden esere erişilebilmektedir.

Tıklayınız
Aylık Özet Bülteni
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yerel ve global gelişmeleri her ay derliyor ve özetleyerek sizlere gönderiyoruz.
Gizlilik Politikamız için tıklayınız.