2015/758/AB 112 Acil Çağrı Servisi Tabanlı Araç İçi Acil Çağrı Sisteminin Yerleştirilmesi İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi: 19.08.2016 Sayısı: 29806

Künye

2015/758/AB 112 Acil Çağrı Servisi Tabanlı Araç İçi Acil Çağrı Sisteminin Yerleştirilmesi İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği'nin kişisel verilerin korunmasına ilişkin maddeleri

  • Yazar:Erhan Yılmaz
  • Katkı Sağlayan: Nurbaki Kaşıkçı
  • Kaynak: Mevzuat Bilgi Sistemi
  • Erişim Tarihi: 26 Ocak 2018
  • Lisans: Standart

Paylaşın!

(Bu Yönetmelik 31/3/2018 tarihinde yürürlüğe girer.)

Verilerin korunması ve gizlilik ile ilgili hükümler

MADDE 7 - (1) Bu Yönetmeliğin amaçları bakımından; kişisel verilerin korunmasına dair uluslararası mevzuat, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5809 sayılı Kanun ve elektronik haberleşme sektöründe kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması hakkında mevzuat hükümleri saklıdır ve uygulanır. 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemi vasıtasıyla herhangi bir kişisel verinin işlenmesi, söz konusu mevzuatta yer alan kişisel verinin korunmasına ilişkin hükümlere uygun olmalıdır.

(2) Bu Yönetmelik uyarınca işlenen kişisel veriler, sadece 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde belirtilen acil durumları işleme almak amacıyla kullanılmalıdır. Bu fıkranın amaçları bakımından; 6698 sayılı Kanun, 5809 sayılı Kanun ve elektronik haberleşme sektöründe kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması hakkında mevzuat hükümleri saklıdır.

(3) 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde belirtilen acil durumları işleme almak amacıyla bu Yönetmelik uyarınca işlenen kişisel veriler, gereğinden daha uzun tutulmamalıdır. Bu verilere söz konusu amaç bakımından artık gerek kalmadığında, veriler en kısa sürede tamamen silinmelidir. Bu fıkranın amaçları bakımından; 6698 sayılı Kanun, 5809 sayılı Kanun ve elektronik haberleşme sektöründe kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması hakkında mevzuat hükümleri saklıdır.


Aylık Özet Bülteni
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yerel ve global gelişmeleri her ay derliyor ve özetleyerek sizlere gönderiyoruz.
Gizlilik Politikamız için tıklayınız.