Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu

Kabul Tarihi: 4/1/1961| Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi: 9/1/1961 Sayısı: 10702

Künye


Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun kişisel verilerin korunmasına ilişkin maddeleri


  • Yazar: Erhan Yılmaz
  • Katkı Sağlayan: Nurbaki Kaşıkçı
  • Kaynak: Mevzuat Bilgi Sistemi
  • Erişim Tarihi: 26 Ocak 2018
  • Lisans: Standart

Paylaşın!

Kimlik kartları, özlük dosyaları, kişisel veriler ve posta gönderileri

MADDE 34/A – (2) Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin temin, yetiştirme, istihdam, emeklilik, ayırma, atama, yer değiştirme, görevlendirme, seferberlik ve özlük hakları gibi işlemleri ve askerî hizmetlerin yürütülmesine ilişkin kişisel verileri personel bilgi sistemlerinde ve özlük dosyalarında muhafaza edilir.

(3) Uzman erbaşlar hariç erbaş ve erler ile askerî öğrenciler tarafından gönderilen ve kendilerine gelen posta gönderileri ilgilinin amirince denetlenebilir.Madde 8 - Madde ile kimlik kartları, özlük dosyaları, kişisel veriler ve posta gönderilerine ilişkin hususlar düzenlenmektedir.

Maddenin birinci fıkrasında askeri kimlik kartının resmi belge olduğu belirtilerek, tüm resmi ve hususi işlerde kullanılabilmesine imkân sağlanmıştır. Askeri kimlik kartı; kart sahibinin kimliği yanında Türk Silahlı Kuvvetleri personeli olduğunu da gösterecektir. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının askeri kimlik kartlarını gerek resmi gerekse sivil kıyafetli iken yönetmelikte belirlenecek istisnalar haricinde yanlarında bulundurması zorunluluğu getirilmiştir.

Maddenin ikinci fıkrasında, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin kişisel verilerinin personel bilgi sistemlerine kaydedileceği ve bunların özlük dosyasında muhafaza edilebileceği hususlarına yer verilmiştir.
Maddenin üçüncü fıkrasında, emniyet ve istihbarat açısından alınacak tedbirler kapsamında, uzman erbaşlar hariç erbaş ve erler ile askeri öğrencilerin gönderdikleri ve bunlara gelen posta gönderilerinin de amir tarafından denetlenmesine imkan tanıyan düzenleme yapılmıştır


Aylık Özet Bülteni
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yerel ve global gelişmeleri her ay derliyor ve özetleyerek sizlere gönderiyoruz.
Gizlilik Politikamız için tıklayınız.