Türkiye İş Kurumu Kanunu

Kabul Tarihi: 25/6/2003 | Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi: 5/7/2003 Sayısı: 25159

Künye


Türkiye İş Kurumu Kanunu'nun kişisel verilerin korunmasına ilişkin maddeleri

  • Yazar: Erhan Yılmaz
  • Katkı Sağlayan: Nurbaki Kaşıkçı
  • Kaynak: Mevzuat Bilgi Sistemi
  • Erişim Tarihi: 26 Ocak 2018
  • Lisans: Standart

Paylaşın!

Bilgi verme ve gizlilik

Madde 21 – (Değişik: 23/1/2008 – 5728/504 md.) Kurum tarafından, kamu ve özel kesim işyerlerinden iş ve işgücü konularında bilgi istenildiğinde, belirtilen süre içinde bilgi verilmesi zorunludur.

İşverenlerden toplanan bilgiler, Kurum hizmetlerinden başka amaçla kullanılamaz.

İkinci fıkraya aykırı davrananlar hakkında Türk Ceza Kanununun 136 ncı maddesi hükümleri uygulanır.

 Madde 19 - Kamu ve özel kesim işyerlerine iş ve işgücü konularında, Kuruma bilgi verme zorunluluğu getirilmekte ve bu bilgilerin genel istihdam ve işsizlik sigortası çalışmalarından başka amaçla kullanılamayacağı ve açıklanamayacağı belirtilmektedir.

Ayrıca Kurumun idarî ve adlî merciler nezdindeki işlemlerinde belgelerinin geçerliliği ile ilgili ispat kolaylığı sağlamak amacıyla elektronik veya bilgi işlem ortamında işlem yapılması ve arşivleme esası getirilmiştir.


Aylık Özet Bülteni
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yerel ve global gelişmeleri her ay derliyor ve özetleyerek sizlere gönderiyoruz.
Gizlilik Politikamız için tıklayınız.