Elektronik İmza Kanunu

Kabul Tarihi: 15/1/2004 | Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi: 23/1/2004 Sayısı: 25355

Künye

Elektronik İmza Kanunu'nun kişisel verilerin korunmasına ilişkin maddeleri

  • Yazar: Erhan Yılmaz
  • Katkı Sağlayan: Nurbaki Kaşıkçı
  • Kaynak: Mevzuat Bilgi Sistemi
  • Erişim Tarihi: 26 Ocak 2018
  • Lisans: Standart

Paylaşın!

Bilgilerin korunması

Madde 12- Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı;

a) Elektronik sertifika talep eden kişiden, elektronik sertifika vermek için gerekli bilgiler hariç bilgi talep edemez ve bu bilgileri kişinin rızası dışında elde edemez,

b) Elektronik sertifika sahibinin izni olmaksızın sertifikayı üçüncü kişilerin ulaşabileceği ortamlarda bulunduramaz,

c) Elektronik sertifika talep eden kişinin yazılı rızası olmaksızın üçüncü kişilerin kişisel verileri elde etmesini engeller. Bu bilgileri sertifika sahibinin onayı olmaksızın üçüncü kişilere iletemez ve başka amaçlarla kullanamaz.Madde 12  - Maddede, elektronik sertifika hizmetleri bakımından bilgilerin korunması düzenlenmiştir.

Elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları,  elektronik sertifika talep eden  kişilerden  sadece elektronik sertifika vermek için gerekli bilgileri alabilecek ve kişinin rızası dışında bu bilgileri elde edemeyecektir. Böylelikle elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları elektronik sertifikanın kapsamında bulunan elektronik sertifika sahibinin kimliği, üçüncü kişiler adına hareket edebilme yetkisi, meslekî veya diğer kişisel bilgileri ancak elektronik sertifika talep eden kişinin isteği üzerine sadece kendisinden alabilecektir. Elektronik sertifika sahibinin isteği dışında bu tip bilgi ve belgeleri edinemeyecektir.

Elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının kişinin rızası olmadan üçüncü kişilerin elektronik sertifika sahibi hakkındaki kişisel verileri elde etmesini engellemesi ve bu bilgilerin elektronik sertifika sahibinin onayı olmaksızın üçüncü kişilere iletememesi ve başka amaçlarla kullanamaması hükme bağlanmıştır. Bu tür bilgiler sadece elektronik sertifika sahibinin isteği üzerine elektronik sertifika kapsamında bulunması istenildiği takdirde üçüncü kişiler tarafından ulaşılabilecektir.


Aylık Özet Bülteni
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yerel ve global gelişmeleri her ay derliyor ve özetleyerek sizlere gönderiyoruz.
Gizlilik Politikamız için tıklayınız.