Türk Ticaret Kanunu

Kabul Tarihi: 26/6/2012 | Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi: 30/06/2012 Sayısı: 28339

Künye


Türk Ticaret Kanunu'nun kişisel verilerin korunmasına ilişkin maddeleri

  • Yazar: Erhan Yılmaz
  • Katkı Sağlayan: Nurbaki Kaşıkçı
  • Kaynak: Mevzuat Bilgi Sistemi
  • Erişim Tarihi: 24 Ocak 2018
  • Lisans: Standart

Paylaşın!

A) Kuruluş

I - Genel olarak

MADDE 24- (5) (Ek: 26/6/2012-6335/3 md.) Ticaret sicili kayıt işlemlerinin elektronik ortamda yapılması için toplanması ve işlenmesi gerekli olan kişisel veriler, kişisel verilerin korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanmasına ilişkin mevzuata uygun bir şekilde korunur.

II - Dürüstlük kuralına aykırı davranışlar, ticari uygulamalar

MADDE 55- (1) Aşağıda sayılan hâller haksız rekabet hâllerinin başlıcalarıdır:

d) Üretim ve iş sırlarını hukuka aykırı olarak ifşa etmek; özellikle, gizlice ve izinsiz olarak ele geçirdiği veya başkaca hukuka aykırı bir şekilde öğrendiği bilgileri ve üretenin iş sırlarını değerlendiren veya başkalarına bildiren dürüstlüğe aykırı davranmış olur.Madde 28- (6335/3) 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 28 inci maddesine, 29/3/2011 tarihli ve 6215 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle kişisel verilerin korunmasını sağlamak amacıyla hüküm ilave edilmiştir.

Anılan düzenlemeye, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe gireceği 1/7/2012 tarihinden sonra da geçerlilik kazandırılmasını teminen maddeye dördüncü fıkra hükmü eklenmiştir.