Türk Ticaret Kanunu

Kabul Tarihi: 26/6/2012 | Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi: 30/06/2012 Sayısı: 28339

Künye


Türk Ticaret Kanunu'nun kişisel verilerin korunmasına ilişkin maddeleri

  • Yazar: Erhan Yılmaz
  • Katkı Sağlayan: Nurbaki Kaşıkçı
  • Kaynak: Mevzuat Bilgi Sistemi
  • Erişim Tarihi: 24 Ocak 2018
  • Lisans: Standart

Paylaşın!

A) Kuruluş

I - Genel olarak

MADDE 24- (5) (Ek: 26/6/2012-6335/3 md.) Ticaret sicili kayıt işlemlerinin elektronik ortamda yapılması için toplanması ve işlenmesi gerekli olan kişisel veriler, kişisel verilerin korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanmasına ilişkin mevzuata uygun bir şekilde korunur.

II - Dürüstlük kuralına aykırı davranışlar, ticari uygulamalar

MADDE 55- (1) Aşağıda sayılan hâller haksız rekabet hâllerinin başlıcalarıdır:

d) Üretim ve iş sırlarını hukuka aykırı olarak ifşa etmek; özellikle, gizlice ve izinsiz olarak ele geçirdiği veya başkaca hukuka aykırı bir şekilde öğrendiği bilgileri ve üretenin iş sırlarını değerlendiren veya başkalarına bildiren dürüstlüğe aykırı davranmış olur.Madde 28- (6335/3) 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 28 inci maddesine, 29/3/2011 tarihli ve 6215 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle kişisel verilerin korunmasını sağlamak amacıyla hüküm ilave edilmiştir.

Anılan düzenlemeye, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe gireceği 1/7/2012 tarihinden sonra da geçerlilik kazandırılmasını teminen maddeye dördüncü fıkra hükmü eklenmiştir.


Aylık Özet Bülteni
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yerel ve global gelişmeleri her ay derliyor ve özetleyerek sizlere gönderiyoruz.
Gizlilik Politikamız için tıklayınız.