Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun

Kabul Tarihi: 31/3/2011 | Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi: 14/4/2011 Sayısı: 27905

Künye

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un kişisel verilerin korunmasına ilişkin maddeleri

  • Yazar: Erhan Yılmaz
  • Katkı Sağlayan: Nurbaki Kaşıkçı
  • Kaynak: Mevzuat Bilgi Sistemi
  • Erişim Tarihi: 26 Ocak 2018
  • Lisans: Standart

Paylaşın!

Spor alanlarının güvenlik ve düzenine ilişkin tedbirler

MADDE 5 - (4) Spor müsabakalarının yapıldığı alanlara girişi sağlayacak biletler, elektronik sistem üzerinden oluşturulur. Bilet satın almak isteyen kişilerle ilgili olarak, üzerinde adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve fotoğrafı olan bir elektronik kart oluşturulur. Kişinin yabancı olması halinde kart üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yerine uyruğu olduğu devletin adı ile Türkiye’ye giriş yaptığı pasaportun seri numarası kaydedilir. Bilet satışları kişilere özgü elektronik kart üzerinden yapılabilir. Spor müsabakalarına, kişi ancak adına düzenlenen elektronik kart ile izleyici olarak girebilir. Spor müsabakasına izleyici olarak girecek kişilerin kontrolünü ev sahibi kulüp yapmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük ev sahibi olmayan müsabakalarda, müsabakaya katılan her iki kulüp; milli müsabakalarda ise, ilgili federasyon tarafından yerine getirilir.

(11) Dördüncü fıkrada belirtilen elektronik kart uygulaması ile ilgili olarak;

a) Bilet organizasyonu ve seyircilerin müsabaka alanlarına giriş ve çıkışına ilişkin kontrol ve denetim yetkisi federasyonlara ait olup federasyonlar bu amaçla bünyelerinde merkezi kontrol sistemi oluşturur. Elektronik kart oluşturulmak amacıyla alınacak kişisel bilgiler federasyon bünyesinde oluşturulan merkezi veri tabanında tutulur. Bu veri tabanı Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı erişimine açıktır.Madde 5 - (4) Dördüncü fıkrada, spor müsabakalarının yapıldığı alanlara girişi sağlayacak biletlerin elektronik sistem üzerinden oluşturulacağı, elektronik sistemde bulundurulması gerekli unsurların neler olduğu, spor müsabakalarına seyircilerin elektronik kart ile girebileceği, spor müsabakasına izleyici olarak girecek kişilerin bilet kontrolünü ev sahibi kulübün yapacağı, ev sahibi olmayan müsabakalarda bu yükümlülüğün müsabakaya katılan her iki kulüp tarafından yerine getirileceği belirtilmiştir.


Aylık Özet Bülteni
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yerel ve global gelişmeleri her ay derliyor ve özetleyerek sizlere gönderiyoruz.
Gizlilik Politikamız için tıklayınız.