Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi: 10/03/2018 Sayısı: 30356

Künye

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'in tüm maddeleri

  • Yazar: Yusuf Mansur Özer
  • Katkı Sağlayan: -
  • Kaynak: Resmi Gazete
  • Erişim Tarihi: 10 Mart 2018
  • Lisans: Standart

Paylaşın!

Tebliğin tam metnine Resmi Gazete internet sitesi üzerinden erişilebilmektedir.