Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği

Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi: 28.10.2017 Sayısı: 30224

Künye

Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği'nin kişisel verilerin korunmasına ilişkin maddeleri

  • Yazar:Erhan Yılmaz
  • Katkı Sağlayan: Nurbaki Kaşıkçı
  • Kaynak: Mevzuat Bilgi Sistemi
  • Erişim Tarihi: 26 Ocak 2018
  • Lisans: Standart

Paylaşın!

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 

f) Kişisel veri: Belirli veya kimliği belirlenebilir gerçek veya tüzel kişilere ilişkin bütün bilgileri,

  

ifade eder.