Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi: 31.05.2013 Sayısı: 28663

Künye

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in kişisel verilerin korunmasına ilişkin maddeleri

  • Yazar:Erhan Yılmaz
  • Katkı Sağlayan: Nurbaki Kaşıkçı
  • Kaynak: Mevzuat Bilgi Sistemi
  • Erişim Tarihi: 26 Ocak 2018
  • Lisans: Standart

Paylaşın!

Başkanlıkça yapılacak araştırma ve düzenlenecek rapor

MADDE 8 - (1) Yönetmeliğin 5 ilâ 7 nci maddeleri uyarınca Başkanlıkça yapılacak mali araştırma; Başkanlığın kendi veri tabanı ya da doğrudan erişim sağladığı veri tabanları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden elde edilen bilgi ve belgeler esas alınarak ilgili kişilerin malvarlığının tespitine yönelik çalışmaları kapsar. Bu araştırma, Maliye Uzmanı veya yardımcıları tarafından yapılır.

(2) Komisyona sunulacak araştırma raporu, Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası ve 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca Başkanlığa intikal eden bilgi, belge ve değerlendirmeler ile Başkanlıkça yapılan mali araştırmalar esas alınarak, malvarlıklarının tespiti ile Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddelerinde düzenlenen fon sağlanması veya toplanması yasaklanan fiillerin ve terörizmin finansmanı suçunun işlendiğine dair makul sebeplerin ortaya çıkarılmasına yönelik değerlendirmeleri kapsar.

(3) Başkanlık, Yönetmeliğin 5 ilâ 7 nci maddeleri kapsamında yürüttüğü mali araştırma esnasında, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden bilgi, belge ve bunlara ilişkin her türlü ortamdaki kayıtları isteyebilir. Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden talep edilen bilgiler istenilen usul, şekil ve sürede gecikmeksizin Başkanlığa iletilir.

(4) Bu madde uyarınca yapılacak araştırma ve incelemelerde elde edilen kişisel veriler başka amaçla kullanılamaz ve bu verilerin korunmasına yönelik gerekli tedbirler Başkanlık tarafından alınır.


Aylık Özet Bülteni
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yerel ve global gelişmeleri her ay derliyor ve özetleyerek sizlere gönderiyoruz.
Gizlilik Politikamız için tıklayınız.