Haftanın Özeti #30 - Yeni KVK Kurumu Rehberi ve Kişisel Sağlık Verileri Yönetmeliğinde Değişiklik

M. Mert Yaşar


Yargıtay eski sevgilinin fotoğrafını kaldırmamayı suç saydı

Yargıtay kararındaki uyuşmazlığa göre, genç kız eski erkek arkadaşının tüm ısrarlarına rağmen Facebook üzerindeki fotoğraflarını silmediğini belirterek Cumhuriyet Savcılığına başvurdu. Genç adam hakkında soruşturma başlatan savcılık, "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan dava açtı.

Mahkeme, fotoğrafların ilişki sürecinde sanığın Facebook hesabından paylaşıldığı ve genç kızın buna açıkça rıza gösterdiğini ifade etti. Bu sebeple ilişki bittikten resimlerin sayfadan çıkarılmamasının özel hayata dair görüntülerin ifşası anlamına gelmeyeceğine hükmetti. Mahkeme genç kızın rızasını çekmesiyle bu eylemin suça dönüşmeyeceğini belirtti.

Yargıtay mahkemenin bu kararını bozdu. Mahkeme kararında direnince tekrar olayı değerlendiren Yargıtay, fotoğrafların özel hayatının gizliliğini ihlal etmediği konusunda yerel mahkemeye katılsa da, Türk Ceza Kanunu madde 136'da düzenlenen kişisel verileri hukuka aykırı yayma suçundan yargılama yapılması için beraat kararını tekrar bozdu.

Yargıtay'ın bu kararı,  kişisel veri niteliğindeki fotoğrafların Facebook üzerinden hukuka aykırı olarak yayılmasına ilişkin TCK m. 136'da yer alan hükümlerin geçerli olacağı ve 1-4 yıl hapis cezasının gündeme gelebileceğini gösteriyor.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Rehberi yayınlandı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Rehberi'ni  internet sitesinde yayınladı.

Rehber kişisel verilerin, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin başlıca yöntemleri açıklıyor. Rehberde özellikle kişisel verilerin anonim hale getirme yöntemleri detaylıca işleniyor.

Kişisel Sağlık Verilerine İlişkin Yönetmelik değiştirildi.

Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmeliğine değişiklik getiren yönetmelik 24 Kasım 2017 tarihli Resmi Gazete’deyayımlandı. Bu değişikliklerle beraber Yönetmelik KVK Kanunu'na uyumlu hale getirildi ve veri sorumlusunun  sağlık verilerini işlemesini zorlaştıran şartlar yumuşatıldı. Bunlar arasında:

  • İlgili kişilerden yazılı rıza/ıslak imza alma şartı kalktı. Artık kişisel sağlık verileri, diğer özel nitelikli kişisel veriler gibi, kişilerden açık rıza alınarak işlenebilecek.
  • Sağlık hizmeti sunucuları, sağlık verilerini Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün onayladığı veri kayıt ortamlarında tutabilecek.
  • Yönetmelikte kişisel sağlık verilerinin aktarılması için belirtilen şartlar KVK Kanunu’na uygun hale getirildi.

Yönetmelikteki değişikleri madde madde görebilmek için hazırladığımız belgeybakabilirsiniz.

AİHM, üniversite amfisindeki güvenlik kameralarını özel hayatın gizliliğine aykırı buldu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ("AİHM"), 28 Kasım 2017'de yayınladığı kararındaki uyuşmazlığa göre, üniversitede bulunan iki akademisyen kendilerinden rıza alınmadan derslerinin kamera sistemiyle izlenmesinin özel hayatın gizliliğine ihlal oluşturduğunu düşünerek ülkelerindeki Kişisel Veri Koruma Kurumu'na başvuruyolar. Kurum kameraların kaldırılmasına karar veriyor.

Akademisyenler ise bu kamera gözetimin yapılması sebebiyle tazminat talebinde bulunmak için yerel mahkemede dava açıyor. Mahkeme kameranın çektiği alanların amfilerin kamu alanı olduğu ve bu sebeple ortada kişisel verilere veya özel hayatın gizliliğine ilişkin bir mesele olmadığına karar vererek tazminat talebini reddediyor. AİHM ise yerel mahkemenin bu kararına karşı çıkıyor.

Daha önceki kararlarına atıfta bulunarak kişinin mesleki faaliyetinin de özel hayatı olarak sayılabileceğini belirtiyor. Buna göre anfiler, akademisyenlerin sadece ders anlattığı bir yer değil; aynı zamanda öğrencilerle iletişime geçtiği, ilişkiler geliştirdiği ve sosyal kimliklerini kurduğu yerler olması sebebiyle bu alanların akademisyenler açısından özel hayat niteliği oluşturabileceğini ifade ediyor.

Siber tehtidlere karşı Ulusal Siber Savunma 2017 Tatbikatı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, kamu kurumlarının siber tehditler karşısındaki yetkinliğinin ölçülmesi amacıyla Ulusal Siber Savunma 2017 Tatbikatı'nın 29 Kasım'da yapılacağını bildirdi.

Arslan, amacın siber saldırılara karşı ulusal düzeyde hazırlıklı olunmasını sağlamak olduğuna işaret ederek, Ulusal Siber Savunma 2017 tatbikatıyla sistemlerdeki güvenlik açıkları ve zayıf yönleri tespit etmeyi hedeflediklerini belirtti. Etkinlik detayları için tıklayınız.

III. E-Ticaret ve İnternet Hukuku Sempozyumu düzenleniyor

E-ticaret ve İnternet Hukuku Derneği tarafından düzenlenen  III. E-Ticaret ve İnternet Hukuku Sempozyumu, 30 Kasım 2017 tarihinde MEF Üniversitesi'nde gerçekleşecek.

Gün boyu sürecek sempozyumda  E-ticarette güven damgası ve ETBİS Sistemi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu paneli, Blockchain ve Bitcoin Sistemi analizi gibi konu başlıkları yer alıyor

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Güncel Sorunlar Sempozyumu

Avrupa ve Türk Hukukunda Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Güncel Sorunlarbaşlıklı uluslararası sempozyum, 2 ve 3 Aralık 2017 tarihlerinde Yeditepe Üniversitesinde gerçekleşecek.

İstanbul Barosu ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Kulübü iş birliğiyle düzenlenen sempozyum, kişisel veriler konusunda pek çok konuyu ele alıyor. Sempozyumda işlenecek konuları ve konuşmacıları  öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.

ICO, ticari iletişim izni almayan şirketi 45.000 Pound ceza verdi

Birleşik Krallık Veri Koruma Kurumu (ICO), müşterilerden ticari iletişim izin almadan 156 bin adet ileti gönderen Londra şirketine 45.000 pound para cezasınahükmetti.

ICO, bu cezayla beraber, ticari iletişim izin almayan şirketlerden aldığı toplam para cezalarının 2 milyon pound'a çıktığını belirtti.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url


Aylık Özet Bülteni
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yerel ve global gelişmeleri her ay derliyor ve özetleyerek sizlere gönderiyoruz.
Gizlilik Politikamız için tıklayınız.