Anayasal Bir Hak Olarak Kişisel Verilerin Korunması

Doğan Kılınç

Künye

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, bilgiye elektronik ortamda erişimin kolaylaşması kişisel verilerin korunmasının önemini arttırmıştır. Makale, Türk hukukunda ve mukayeseli hukukta kişisel verilerin korunmasını bireylerin hak ve özgürlükleri kapsamında ele almaktadır.

  • Yazar: Doğan Kılınç
  • Kaynak: AÜHFD, 61 (3) 2012:1089-1169
  • Tarih: 2012
  • Lisans: Kaynağa bakınız.

Paylaşın!

Özet

Demokratik ülkelerde bireylerin temel hak ve özgürlükleri, anayasalar tarafından güvence altına alınmıştır. Bireylere ait kişisel verilerin korunması da bu kapsamda değerlendirilmelidir. Kişisel veriler; belirli veya kimliği belirlenebilir gerçek ve tüzel kişilerle ilgili tüm bilgileri ifade eder. Kimlik bilgisi, yaş, medeni durum, telefon numaraları, adres bilgisi, sağlık bilgileri, pasaport bilgileri konuya örnek olarak verilebilir. Kişisel verilerin hukuksal güvence altına alınması, temel hak ve özgürlüklerin korunması açısından önem taşımaktadır. Çünkü kişinin kendisine ait kişisel verilerin korunmasını talep etmesi temel hak ve özgürlüklerdendir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, bilgiye elektronik ortamda erişimin kolaylaşması kişisel verilerin korunmasının önemini arttırmıştır. Örneğin, e-devlet uygulamalarıyla birlikte pek çok kişisel veri elektronik ortamda tutulmaktadır. Bu çalışmada, Türk hukukunda ve mukayeseli hukukta kişisel verilerin korunması incelenmiştir.


Anahtar Kelimeler

Kişisel veri, mahremiyet, kişisel verilerin korunması, anayasal hak, özel hayat, özel hayatın korunması, gizlilik, kişilik hakkı.


Esere Erişim

AÜHFD internet sitesi üzerinden esere erişilebilmektedir.

Tıklayınız
Aylık Özet Bülteni
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yerel ve global gelişmeleri her ay derliyor ve özetleyerek sizlere gönderiyoruz.
Gizlilik Politikamız için tıklayınız.