Kişilik Hakkı Açısından Tıbbigenetik Analizler

Meral Gürbüz

Künye

Bu çalışmada, günümüzdeki genetik analizlerin yaygın kullanımı ve bunun sonucunda yaşanan kişilik hakkı ihlâllerinin zorunlu kıldığı hukuki yaklaşımlar Türk hukukuna ek olarak İsviçre ve Alman hukuklarındaki düzenlemelerle birlikte ele alınmıştır.

  • Yazar: Meral Gürbüz
  • Kaynak: Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu
  • Tarih: Eylül 2010
  • Lisans: Kaynağa bakınız.

Paylaşın!

Özet

Genetik analizler kişinin kalıtımsal yapısını ortaya çıkararak, o kişinin sağlık ve hayat beklentileri yönünden etkili ve önemli kişisel verilere ulaşılmasını mümkün kılar. Kişinin gelecekteki sağlık durumunu da belirleyecek bazı fiziksel ve ruhsal özelliklerini içeren bu veriler kişinin özel hayat alanına dâhildir. Dolayısıyla, bu bilgilerin açıklanması, sigorta alanında veya iş hayatında ayrımcılık amaçlı kullanılması kişilik hakkı ihlâllerine sebep olur. Diğer yandan, genetik bir analizin uygulanması için kullanılacak biyolojik materyalin, kişinin bedeninden alınması gerekmektedir. Bu durum ise, kişinin vücut bütünlüğü ve dokunulmazlığı kapsamında bir kişilik hakkı ihlâli ortaya çıkarabilir. Günümüzde genetik analizlerin yaygın kullanımı ve bunun karşısında yaşanan kişilik hakkı ihlâlleri, konuya hukuki bir çerçeve çizme zorunluluğu doğurmuştur. Bu kapsamda, özellikle, genetik analizlerin uygulanmasında aranacak hukuka uygunluk koşulları ve hukuka aykırılık durumunda karşılaşılacak yaptırımların tespit edilmesi önem taşımaktadır. Bu çalışmada Türk hukukunda konuya değinen hukuki düzenlemeler kadar, uluslararası belgelerde yer alan temel ilkeler ve özellikle İsviçre ve Alman hukuklarındaki düzenlemeler de dikkate alınarak, ihtiyaç duyulan hukuki çerçeve çizilmeye çalışılmıştır.


Anahtar Kelimeler

Kişisel veri, mahremiyet, kişisel verilerin korunması, anayasal hak, özel hayat, özel hayatın korunması, gizlilik, Genetik veri, Genetik analiz, biyometrik veri, DNA verisi.


Esere Erişim

Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu internet sitesi üzerinden esere erişilebilmektedir.

Tıklayınız
Aylık Özet Bülteni
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yerel ve global gelişmeleri her ay derliyor ve özetleyerek sizlere gönderiyoruz.
Gizlilik Politikamız için tıklayınız.