TYM ve AİHM Kararları Işığında Özel Hayatın Gizliliğinin Korunması

Mümin Serdar Güntürk

Künye

Çalışmada, “Özel hayatın gizliliği ve korunması hakkı” konusunda mevzu hukuk düzenlemeleri ile bir dereceye kadar pozitif hukuk içinde kabul edilen yargı kararlarını sentezleyerek bu hakkın, hukuk dünyasındaki yerini ve önemini ortaya koymak amaçlanmıştır.

  • Yazar: Mümin Serdar Güntürk
  • Kaynak: Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu
  • Tarih: Haziran 2010
  • Lisans: Kaynağa bakınız.

Paylaşın!

Özet

Bu çalışmanın amacı, “Özel hayatın gizliliği ve korunması hakkı” konusunda mevzu hukuk düzenlemeleri ile bir dereceye kadar pozitif hukuk içinde kabul edilen yargı kararlarını sentezleyerek bu hakkın, hukuk dünyasındaki yerini ve önemini ortaya koymaktır. Mevzu Hukuk alanında “Türk Hukuk Mevzuatı” ve Türkiye’nin uluslararası hukuk mevzuatı” esas alınmıştır. Uluslararası hukuk mevzuatı bakımından çalışmanın omurgasını Avrupa insan Hakları Sözleşmesi oluşturmaktadır. Türk Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay kararları ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulama bakımından çalışmanın sınırlarını oluşturmaktadır. Tezde öncelikle özel hayatın kavramsal ve teorik altyapısı oluşturulmuştur. Bu bağlamda özel hayat kavramı ve dar anlamda mahremiyet, kişilik kavramı temel alınarak açıklanmıştır. Özel hayat kavramı dinamiktir ve durmaksızın değişmektedir. Bu özelliği sebebiyle kavramın tüketici bir tanımı doğal olarak yapılamamıştır ancak, özel hayata yüklenen değişik anlamlara yer verilmiştir. Alanlar teorisi esas alınarak, kişinin hayat alanları olarak kamusal alan, özel alan, giz alanı tanımlanmaya ve sınırları belirlenmeye çalışılmıştır. Özel hayatın gizliliğinin korunması hakkı kamu hukuku bakımından temel insan haklarından birisi olarak, özel hukuk bakımından ise, önemli bir kişilik hakkı olarak ya da, kişilik hakkının farklı bir görünümü olarak değerlendirilmiştir. Türk Hukuku’nda ve uluslararası hukukta, bu hakla ilgili meseleler, hem devlet-birey hem de birey-birey ilişkisinde ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle özel hayatın gizliliği ve korunması hakkı, farklı koruma rejimlerine tabidir. Bu durum, hakkın korunmasını karmaşık hale getirse de çalışmanın sistematiği konuyu anlaşılabilir kılmıştır. Önemli ulusal ve uluslararası metinler madde ve gerekçeleriyle birlikte ele alınmış, ayrıca mahkeme kararları mümkün olduğunca detaylı olarak verilmeye çalışılmıştır. Bu şekliyle çalışma, olması gereken ideal hukuk bakımından hedeflere de dikkati çekmektedir. Çalışmanın sonucunda “özel hayatın gizliliğinin korunması hakkı”nın hukuk alanındaki yeri ve önemi ortaya konmuştur. Sıradan kişiliklerin ve kamusal figürlerin özel hayatının sınırları, basın, cinsel hayat, cinsel tercih, kişisel veriler ve benzeri konular güncel şekilde ele alınmıştır.


Anahtar Kelimeler

Kişisel veri, mahremiyet, kişisel verilerin korunması, özel hayat, insan hakları, kişilik hakkı, kamusal figür, basın.


Esere Erişim

Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu internet sitesi üzerinden esere erişilebilmektedir.

Tıklayınız
Aylık Özet Bülteni
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yerel ve global gelişmeleri her ay derliyor ve özetleyerek sizlere gönderiyoruz.
Gizlilik Politikamız için tıklayınız.