Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi: 25.08.2011 Sayısı: 28036

Künye

Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in kişisel verilerin korunmasına ilişkin maddeleri

  • Yazar:Erhan Yılmaz
  • Katkı Sağlayan: Nurbaki Kaşıkçı
  • Kaynak: Mevzuat Bilgi Sistemi
  • Erişim Tarihi: 26 Ocak 2018
  • Lisans: Standart

Paylaşın!

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  

j) Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısı (KEPHS): 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki yetkilendirme çerçevesinde KEP sistemi kurmak ve işletmek için kurulan anonim şirket ile başvuru yapması ve gerekli koşulları sağlaması hâlinde 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun hükümlerine göre elektronik ortamda tebligat yapmaya yetkili kılınmış idareyi,

ifade eder.

 

İlkeler

MADDE 5 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında aşağıdaki ilkeler göz önüne alınır;

f) Bilgi güvenliğinin sağlanması,

g) Kişisel verilerin korunması için gerekli tedbirlerin alınması.

 

KEPHS’nin yükümlülükleri

MADDE 16 - (1) KEPHS;

 

d) Kişisel verilerin korunması için gerekli tedbirleri almakla,

 Aylık Özet Bülteni
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yerel ve global gelişmeleri her ay derliyor ve özetleyerek sizlere gönderiyoruz.
Gizlilik Politikamız için tıklayınız.