Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği

Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi: 03.06.2014 Sayısı: 29019

Künye

Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği'nin kişisel verilerin korunmasına ilişkin maddeleri

  • Yazar:Erhan Yılmaz
  • Katkı Sağlayan: Nurbaki Kaşıkçı
  • Kaynak: Mevzuat Bilgi Sistemi
  • Erişim Tarihi: 26 Ocak 2018
  • Lisans: Standart

Paylaşın!

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

e) Hizmet sağlayıcısı: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini ve Kanun hükümlerine göre posta sektöründe faaliyet göstermek üzere yetkilendirilmiş 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 124 üncü maddesinin ikinci fıkrasında sayılan sermaye şirketlerini,

g) Kişisel veri: Belirli veya kimliği belirlenebilir gerçek ve tüzel kişilere ilişkin bütün bilgileri,

ifade eder.

Hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülükleri

MADDE 16 - (2) Hizmet sağlayıcısı;

c) Kişisel verilerin gizliliğinin sağlanması ve korunmasına ilişkin düzenlemelere uymakla,