Veri Sorumluları Sicili’ne Kayıt Tarihleri

Veri sorumlularının, Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüklerinin başlama tarihleri ve bu veri sorumlularına kayıt için verilen süreler Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 2018/88 sayılı kararı kapsamında aşağıdaki şekilde açıklanmıştır.

Veri SorumlularıKayıt yükümlülüğü başlangıç tarihiKayıt için verilen süreKayıt için son tarih
Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları01.10.201812 ay30.09.2019
Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları01.10.201812 ay30.09.2019
Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları01.01.201912 ay31.03.2020
Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları01.04.201915 ay30.06.2020
Aylık Özet Bülteni
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yerel ve global gelişmeleri her ay derliyor ve özetleyerek sizlere gönderiyoruz.
Gizlilik Politikamız için tıklayınız.